Zapraszamy do współpracy - Biuro Księgowe FeelmanGroup.

Jesteśmy firmą działającą na polskim rynku już od 2003 roku. Stawiamy na stały rozwój i zatrudnianie najlepszych. Certyfikowani specjaliści od finansów i doradcy naszego biura prowadzą pełną księgowość i rachunkowość na najwyższym poziomie.

Współpracujemy również z biegłymi rewidentami oraz kancelariami prawnymi. Nasze biuro księgowe cechuje elastyczność w realizowaniu usług.

Jesteśmy w stanie obsługiwać podmioty reprezentujące niemal każdą branżę, Zapewniamy także obsługę w językach obcych dla zagranicznych firm.

O wysokim poziomie profesjonalizmu świadczą wykorzystywane przez nas programy, ale przede wszystkim pozytywne opinie od naszych dotychczasowych Partnerów.

Biuro Rachunkowe FeelmanGroup to:

Profesjonalizm

gwarantujemy wykonywanie obowiązków z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dyskrecja

Wszelkie informacje przekazane pracownikom naszego biura rachunkowego są traktowane, jako poufne w czasie trwania kontraktu i po jego zakończeniu.

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy oraz zgodnie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ubezpieczenie

Działalność naszego biura rachunkowego objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Daje to niebywały komfort i poczucie bezpieczeństwa właścicielom firm, którym prowadzimy księgowość.

Elastyczność

Ceniąc czas naszych klientów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowej usługi polegającej na odbieraniu od Państwa dokumentów z ustalonego wcześniej miejsca.

Płace i ZUS

Księgowość

Kadry

 • Płace i ZUS

  Wynagrodzenia to jeden z newralgicznych działów każdej Firmy małej, średniej i dużej.
  Z uwagi na wysokie wymagania stawiane zarówno przez ZUS jak i Kodeks Pracy, stale zmieniające się przepisy - prowadzenie działów zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń i składek ZUS jest pracochłonne i dla firmy kosztowne.

  Jest to jeden z tych działów księgowości, który choć wpływa w sposób zasadniczy na wysokość kosztów to może być prowadzony niezależnie.

  Dlatego też coraz więcej pracodawców decyduje się na zlecanie firmom zewnętrznym obsługiwanie płac.

  W dziale PŁACE I ZUS oferujemy:

  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
  • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
  • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujacych pracowników
  • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
  • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych itp.
  • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
  • przygotowywanie przelewów itp.

 • Księgowość

  Oferujemy naszym Klientom niezależnie od formy prawnej tj. spółkom osobowym oraz spółkom kapitałowym kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych tzw. pełnej księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz tych spółek osobowych, które przekroczyły przychód magicznej liczby 800.000,00 EUR,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • tworzenie lub modyfikowanie planu kont jeżeli zachodzi taka potrzeba,
  • dla płatników podatku od towarów i usług ( VAT ) sporządzanie odpowiednich rejestrów zakupu i sprzedaży,
  • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz obliczanie amortyzacji,
  • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji zarówno podatkowych, jak i statystycznych i dostarczanie do odpowiednich urzędów,
  • pomoc przy obsłudze kontroli Urzędów Skarbowych bądź Urzędów Kontroli Skarbowej, jak również stała reprezentacja naszych klientów w w/w urzędach w ramach umocowania,
  • stałe doradztwo w zakresie księgowym

  Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

  Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

 • kadry

  To ważny dział w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Oferta dla firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę,  rachunki do umów zlecenie i dzieło.


  Biuro sporządza listę płac, wylicza składki ZUS i kwotę podatku z tytułu wynagrodzeń. Dodatkowo prowadzi dokumentację pracowniczą (kadrową).


  Biuro posiada wieloletnie doświadczenie z pracownikami zagranicznymi. Rozliczeniami pracowniczymi na drukach IFT-1 / IFT-1R, oraz PIT.

   

   W dziale KADR oferujemy zatem:

  • prowadzenie i aktualizację teczek osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Pracy
  • pomoc przy sporządzaniu umów o pracę
  • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
  • ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  • zarządzanie terminarzem aktualizacji badań lekarskich i szkoleń BHP
  • rozliczanie delegacji służbowych
  • sporządzanie deklaracji GUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  • raporty płacowe dla Zarządu
  • obsługę kontroli i inspekcji uprawnionych organów administracji państwowej
  • przejęcie odpowiedzialności za poprawność prowadzonej dokumentacji wobec organów administracji państwowej
  • pomoc przy stosowaniu i interpretowaniu Kodeksu Pracy

Szkolenia personalne

Doradztwo personalne

 • Usługi szkoleniowe w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, w oparciu szczegółową analizę potrzeb organizacji, dla której przygotowujemy zindywidualizowany program. Proponujemy szkolenia w następujących obszarach:


  Szkolenia podnoszące kompetencje menedżerskie

  w tym między innymi:
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie efektywnością zespołu
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie różnorodnością
  • Motywowanie
  • Komunikacja
  • Delegowanie i egzekwowanie
  • Coaching

   Szkolenia z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  w tym między innymi:
  • Rekrutacja i selekcja
  • Zarządzanie szkoleniami
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Oceny pracownicze
  • Motywowanie
  • Coaching
  • Adaptacja
  • Proces odejść pracowników
  • Mobbing

  Szkolenia sprzedażowe i podnoszące kompetencje interpersonalne

  w tym między innymi:
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Negocjacje
  • Obsługa klienta
  • Komunikacja i wywieranie wpływu
  • Wystąpienia publiczne
  • Zarządzanie emocjami
  • Sztuka radzenia sobie ze stresem
  • Zarządzanie projektami

 • Usługi doradcze w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Każda organizacja to przede wszystkim ludzie, odpowiednio dobrany i zarządzany personel to harmonijnie działająca firma. Zarządzanie i inwestowanie w ludzi powinno być tak zaplanowane, aby przyniosło konkretne i wymierne korzyści. 
  Proponujemy Państwu współprace w zakresie kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych ukierunkowanych na rozwiązywanie strategicznych i bieżących problemy HR, a także na optymalizacje inwestycji w zasoby ludzkie w organizacji.

  DORADZTWO


  W obszarze doradztwa realizujemy wybrane lub wszystkie zadania działu personalnego od zdefiniowania potrzeb w tym obszarze poprzez cały cykl życia pracownika w organizacji, w tym:

  • Audyty funkcji personalnej
  • Zdefiniowanie potrzeb kadrowych i rekrutacja pracowników: optymalny dobór kadr na stanowiska operacyjne, specjalistyczne i menedżerskie (opracowanie procedur, opisy stanowisk, przeprowadzanie procesu)
  • Koordynacja i prowadzenie szkoleń (od analizy potrzeb szkoleniowych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych)
  • Systemy wynagrodzeń oraz systemy motywacji – projektowanie i wdrażanie
  • Systemy ocen pracowników – projektowanie i wdrażanie
  • Doradztwo w zakresie rozwoju firmy – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (kreowanie polityki personalnej) i podnoszenie efektywności pracy
  • Outplacement i wsparcie w procesie planowania i wdrażania zmian
  Korzyści dla organizacji:
  • precyzyjny nabór właściwych pracowników – optymalizacji kosztów związanych z rekrutacji i adaptacją nowego personelu: pracownicy dopasowani, długo współpracujący z firmą, przynoszący korzyści z inwestowania w ich rozwój
  • mała rotacja – pracownicy rzetelnie oceniani i wynagradzani oraz indywidualnie motywowani
  • optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
  • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników i utrzymanie w organizacji kluczowych pracowników
  • spójna kultura organizacyjna oparta na efektywnym zarządzaniu wiedzą w organizacji
  • sprawne wprowadzanie zmian
  • dobry wizerunek jako pracodawca (employer branding)
  Przewaga konkurencyjna firmy to właściwie dobrany, wyszkolony i zmotywowany personel –
  i to Państwu gwarantujemy.

Rejestracja firm

Usługi dodatkowe

 • Rejestracja firm

  Przeprowadzimy rejestracje każdej firmy.

  Oferujemy bezpłatne doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
  Przyszli przedsiębiorcy mogą liczyć na naszą pomoc przy wyborze formy prawnej, przy wyborze najodpowiedniejszej formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt, książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe) oraz przy wypełnieniu następujących deklaracji niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej:

  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wniosek o wpis do KRS,
  • wniosek o wpis do REGON,
  • zgłoszenie do ZUS,
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
  • zgłoszenie Nip

   

  Pierwsza porada za darmo !
  Bo najtrudniej na początku !

 • usługi dodatkowe

  Podatki płacimy wszyscy - zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Jednak w gąszczu zawiłych, niejasnych, wyjątkowo skomplikowanie podanych przepisów często się mylimy i drogo potem to nas kosztuje.

  W dziale PODATKI oferujemy zatem Państwu usługę w zakresie:

  • Wystawianie faktur sprzedażowych
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe import, eksport
  • Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
  • Przygotowanie przelewów w bankowych

  .

Kalkulator wynagrodzeń

Przelicznik walut

 • kalkulator wynagrodzeń

  KALKULATOR PŁAC, PODATKÓW I SKŁADEK NA 2017 ROK KALKULATOR PŁAC, PODATKÓW I SKŁADEK NA 2017 ROK

  Wynagrodzenie brutto pracownika
  Podwyższone koszty Przekroczono II próg podatkowy

  Składka na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  a) emerytalne
  b) rentowe
  c) chorobowe
  Część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek
  D) Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy
  I 18%
  II 32%
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  Wynagrodzenie netto
  dla I progu podatkowego
  dla II progu podatkowego
  Składka na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę
  emerytalne
  rentowe
  wypadkowe
  Składka na Fundusz Pracy
  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  Całkowity koszt płacowy pracownika
  Składek na FP oraz FGŚP nie opłaca się za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Powyższych składek nie opłaca się również przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia oraz w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Ponadto składek tych nie opłaca się za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z każdego z tych urlopów. Czy wyłączyć naliczanie tych składek?
  Przypominamy Ci, iż graniczna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2017 r. wynosi 127 890  zł.
  Jeżeli suma wynagrodzeń brutto z poszczególnych miesięcy przewyższy kwotę graniczną, to od nadwyżki nie powinieneś odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

   

  Obliczenia generowane przez kalkulator wynagrodzeń mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny

 • przelicznik walut

  301 Moved Permanently

  301 Moved Permanently


  nginx

BIURO KSIĘGOWE FEELMANGROUP PRACUJE DLA:

Osoby fizyczne

Spółki

Stowarzyszenia

Fundacje

Poniżej prezentujemy nasze ceny minimalne, które można odnieść do działalności nowo powstającej lub nie generującej zbyt wielu dokumentów.

Ryczałt bez VAT
od 100 zł

 

Ryczałt z VAT
od 150 zł

 

KPiR* bez VAT
od 150 zł

 

KPiR z VAT
od 200 zł

 

Pełna księgowość
od 500 zł

 

Sprawy pracownicze i obsługa ZUS **
35 zł za osobę

 

Rejestracje i zmiany w rejestracji w KRS***, REGON, Urzędzie Skarbowym

od 150 zł

 

Porady i konsultacje podatkowo-księgowe (dla stałych klientów wliczone w cenę usługi)

 

Udzielane przez księgową
75 zł/30 min

 

Udzielane przez doradcę podatkowego
150 zł/30 min

 

* Książka przychodów i rozchodów

** Każda osoba obsługiwana: właściciel, pracownik... Przy większej ilości pracowników istnieje możliwość negocjacji ceny.

*** Krajowy Rejestr Sądowy ( spółek prawa handlowego ).

Ceny nie zawierają 23% podatku VAT

 

Nie stosujemy sztywnego cennika, wartość wykonywanej usługi jest indywidualnie negocjowana.